Faget krever ingen konkrete faglige forutsetninger utover generell studiekompetanse og god kjennskap til bruk av en PC. Programmering krever en høy grad av nøyaktighet, tålmodighet, utholdenhet og evne til logisk tenking. Du skal kunne bruke verktøy for å vise eksempler på rapporter og ”drill-down”. Du skal kunne arrangere en organisasjons data i et passende format. X. Studiet har i tillegg noen fellesemner som står sentralt i bachelor IT utdanningen.

Emnet skal gi studenten videregående programmeringsferdigheter. Studenten skal kunne lage trådbaserte applikasjoner, windll.com/nn/dll/nvidia-corporation/nvspcap64 få opplæring i programmering mot databaser og få oversikt og kunnskap om ulike algoritmer og datastrukturer . Emnet skal gi opplæring i distribuert programmering. Studenten skal lære å bruke et effektivt testverktøy . Emnet har gitt en videreføring i objektorientert programmering. Studenten kan definere og anvende spesialiseringer av klasser gjennom arv/interface/polymorfi og skal kunne mestre enkel filbehandling og unntakshåndtering. Videre skal studenten mestre programmering av enkle grafiske brukergrensesnitt med tilhørende enkel hendelseshåndtering.

  • Hvis ikke så må PDF printerdriver også installeres.
  • Dette emnet er også sentralt i andre fag ved NITH .
  • Logg ut av Facebook dersom du er pålogget med en brukerkonto (du har vel neppe tilgang til din hackede konto?).

Med hjelp av et regulært uttrykk kan vi generalisere regelen i eksempelet ovenfor. Å bruke så kalte “pretty urls” har allerede blitt vanligere, for å øke brukervennligheten i applikasjonene.

Installasjonsveiledning Oppgradering Av Tidligere Versjon

Første gang brukere starter Office 2013, får de noe rar modusvelging. Automatiske sikkerhetsoppdateringer av operativsystem og applikasjoner, eksempelvis Flash, Java, nettlesere, Microsoft Office og PDF-lesere. Oppdateringer som kan føre til driftsavbrudd (for eksempel på tilhørende støttesystemer) bør gjøres manuelt, men godt innenfor 48 timer dersom oppdateringene retter opp kritiske sårbarheter. Konfigurasjonskontroll, sårbarhetshåndtering og automatisering av oppgaver er også viktige brikker i driftsmiljøer som omfatter flere tusen virtuelle og fysiske systemkomponenter.

Velkommen Til Brother’s Keeper 6 For Windows!

Overvåk flere steder, og brukere på farten, fra én konsoll. Avast Business sikker Internett-gateway har et komplett sikkerhetssystem med flere sikkerhetslag som går i dybden og gir deg alt du trenger. SIG er en tjeneste i verdens største sikkerhetssky og utfører rask og grundig pakkeinspeksjon på alle porter og protokoller, også SSL-kryptert datatrafikk. Men det du trenger er å porte via programfila til Heroes V (strippet for spill data, men systemfilene må være inntakt).