Lorem Ipsum je jednoducho zdanlivý text polygrafického a tlačiarenského priemyslu. Lorem Ipsum je štandardným atrapou textu v priemysle už od roku 1500, keď neznáma tlačiareň zobrala typovú kuchyňu a zamiešala ju do formy vzorovej knihy. Prežila nielen päť storočí, ale aj skok v elektronickej sadzbe, ktorý zostal v podstate nezmenený. To bolo popularizované v 60. rokoch vydaním listov Letraset obsahujúcich pasáže Lorem Ipsum a v poslednej dobe softvérom na publikovanie na pracovnej ploche ako Aldus PageMaker vrátane verzií Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum je jednoducho zdanlivý text polygrafického a tlačiarenského priemyslu. Lorem Ipsum je štandardným atrapou textu v priemysle už od roku 1500, keď neznáma tlačiareň zobrala typovú kuchyňu a zamiešala ju do formy vzorovej knihy. Prežila nielen päť storočí, ale aj skok v elektronickej sadzbe, ktorý zostal v podstate nezmenený. To bolo popularizované v 60. rokoch vydaním listov Letraset obsahujúcich pasáže Lorem Ipsum a v poslednej dobe softvérom na publikovanie na pracovnej ploche ako Aldus PageMaker vrátane verzií Lorem Ipsum.