Flytte Vivaldi Til Ny Server

Faget krever ingen konkrete faglige forutsetninger utover generell studiekompetanse og god kjennskap til bruk av en PC. Programmering krever en høy grad av nøyaktighet, tålmodighet, utholdenhet og evne til logisk tenking. Du skal kunne bruke verktøy for å vise eksempler på rapporter og ”drill-down”. Du skal kunne arrangere en organisasjons data i et passende format. X. Studiet har i tillegg noen fellesemner som står sentralt